Dňa 18.1.2020 sa v našej športovej hale uskutoční tretí slovenský pohár mládeže v kategórii mladší žiaci, kde nás budú reprezentovať aj naši hráči klubu STO Valaliky.

Milí rodičia!
Poďme spoločne nájsť vo Vašich šikovných detičkách športový talent ... nenechajme ich sedieť doma!! Poďte, a skúsime to spoločne naučiť ich hrať stolný tenis...
Prvý mesiac si to môžu skúsiť bezplatne ... ĎAKUJEME