Milí rodičia!
Poďme spoločne nájsť vo Vašich šikovných detičkách športový talent ... nenechajme ich sedieť doma!! Poďte, a skúsime to spoločne naučiť ich hrať stolný tenis...
Prvý mesiac si to môžu skúsiť bezplatne ... ĎAKUJEME

Výchova talentovanej mládeže, to je hlavným cieľom stolnotenisového klubu z Valalík. Dedinka pri Košiciach môže byť vzorom pre množstvo klubov, čo sa týka práce s mládežou a takisto organizácie rôznych regionálnych a celoslovenských podujatí.