Nábor detí do nášho klubu

04.09.2019

Milí rodičia!
Poďme spoločne nájsť vo Vašich šikovných detičkách športový talent ... nenechajme ich sedieť doma!! Poďte, a skúsime to spoločne naučiť ich hrať stolný tenis...
Prvý mesiac si to môžu skúsiť bezplatne ... ĎAKUJEME